VHG publiceerde onlangs tips met betrekking tot groenbeleid voor een groene gemeente. “Er zijn heel veel manieren om een gemeente verder te vergroenen en mooier te maken,” stelt de branchevereniging voor hoveniers en groenvoorzieners die hoopt dat de tips in beleid worden omgezet.

Mensen waarderen groen en natuur. Gemeenten kunnen hierin voorzien door een actief groenbeleid te voeren. Door groen en natuur te koppelen aan maatschappelijke thema’s zijn er veel win-winsituaties te creëren. De tips van VHG zijn bedoeld als inspiratie om natuur een belangrijkere plek te geven in de Collegeakkoorden of over te nemen in beleid.
Mogelijk kan de kostendeskundige zich al voorbereiden op Gemeentelijk Beleid ten aanzien van groen met de kennis over de tips waaronder de onderstaande:

  • Introduceer financiële prikkels om vergroening te stimuleren. Beloon investeerders in het bijdragen aan oplossingen, bijvoorbeeld via cofinanciering, korting op lokale belastingen of andere positieve prikkels.
  • Laat groene ambitie leidend zijn in aanbestedingscriteria. Nu zien we nog te vaak dat in gebiedsontwikkeling uiteindelijk gegund wordt op de laagste prijs, waardoor aannemers maatregelen als groene daken niet in hun voorstellen kwijt kunnen.
  • Verplicht groene daken op publiek gefinancierde gebouwen. Deze methode wordt o.a. toegepast in Chicago.
  • Draai bewijslast om. Een projectontwikkelaar moet kunnen aantonen waarom er geen groen dak wordt aangelegd. Deze methode wordt toegepast in Londen.
  • Stel bij de langjarige ruimtelijke planning groen centraal. In gebieden waar mogelijk in de toekomst stedelijke ontwikkelingen gaan plaatsvinden, moet eerst het groen worden ingepland voordat er wordt gebouwd. Deze werkwijze wordt verankerd in de omgevingsvisie.
  • Investeer in Tiny Forests; kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma.

Bomenwerk, Kosten en techniek

Het boek Bomenwerk, kosten en techniek behandelt alle fasen van boomaanleg en onderhoud in bebouwd gebied. Het boek is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk gaat inhoudelijk in op bepaalde werkzaamheden, waarna een of meerdere calculatietabellen inzicht geeft in de kosten. op deze wijze wordt het inzichtelijk wat er kan worden verachten van het werk en met welke kosten eer rekening moet worden gehouden. De kostentabellen geven een indicatie van de te verwachten kosten exclusief BTW.