Statistieken

GWWkosten levert diverse statistieken aan. Dit maakt onderdeel uit van uw abonnement.

De redactie houdt zelf maandelijks allerlei indexen bij, gebaseerd op de eigen uitgebreide kostendatabase. Zo zijn er MBK-indexcijfers voor loonkosten, materiaalprijzen, materieeltarieven en nieuwbouw/onderhoud/reconstructie.

Uit externe bronnen worden indexen uit de risicoregeling en van het CBS gepubliceerd.

PROEFPERIODE ACTIVEREN