grondwerk

Eenvoudig kosten berekenen voor grondwerk en riolering

Wil jij gemakkelijk online jouw totale kosten voor je klant in beeld hebben? Snel een calculatie maken. Tijd besparen.

In de serie ‘Kostdat?… vind je alles snel terug.

Bestel direct
Bekijk de hele serie

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor aannemers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… grondwerk en riolering’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Kijk eens in onze database rond en bekijk alle beschikbare kostengegevens. En… maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Kijk hieronder welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
Riolering

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… grondwerk en riolering’

21.01 Open bemaling (aannemer)
Aanbrengen open bemaling
In stand houden open bemaling
Installeren en verwijderen pompinstallatie

21.02 Bronbemaling (aannemer)
Aanbrengen bronbemaling
In stand houden bronbemaling
Verwijderen bronbemaling

22.01 Grond ontgraven
Ontgraven grond uit cunet
Ontgraven grond uit put/haven
Ontgraven grond uit sleuf/watergang/geul
Ontgraven grond uit ophoging
Ontgraven grond uit bekleding

22.02 Grond vervoeren
Vervoeren grond

22.03 Grond verwerken
Verwerken grond in aanvulling
Verwerken grond in depot
Verwerken grond in grondlichaam
Verwerken grond in terreinophoging
Verwerken grond in bekleding
Leveren grond

22.04 Grond scheiden, verdichten en profileren
Grond scheiden in deelstromen
Verdichten zand c.q. niet-samenhangende grond
Verdichten grond
Profileren van oppervlakken

22.08 Zakbaken
Plaatsen zakbaken
Verlengen zakbaken
Verwijderen zakbaken

22.11 Cultuurtechnisch grondwerk
Opschonen watergang
Opschonen watergang
Grond ontgraven uit de verruimen watergang
Ontgraven grond uit te verruimen watergang
Grond uit te verruimen watergang, gescheiden ontgraven
Grond ontgraven ten behoeve van watergang
Grond ontgraven ten behoeve van watergang, gescheiden ontgraven
Herstellen talud van watergang
Ontgraven grond uit te verruimen greppel
Ontgraven grond ten behoeve van greppel
Grond verwerken in watergang
Verwijderen dam
Egaliseren
Egaliseren met bovenhouden bovengrond
Verwijderen waterput

22.21 Grondbewerkingen
Woelen
Diepploegen
Diepspitten
Spitten of ploegen
Diepfrezen
Frezen
Eggen
Cultivateren

22.45 Ophoogmateriaal van kunststof
Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen
Leveren geëxpandeerd polystyreen
Verrichten grondonderzoek

22.99 Algemeen
Materieel grondwerk

23.01 Horizontale drainage
Ontgraven grond uit sleuf t.b.v. horizontale drainage
Aanbrengen diepdrain, polypropyleenomhulling 450 µm
Aanbrengen drain, zonder mantel
Aanbrengen drain, kokosomhulling 750 gr/m2
Aanbrengen drain, polypropyleenomhulling 450 µm
Aanbrengen drain, polypropyleenomhulling 700 µm
Aanbrengen hulpstuk controledoorspuitput, PVC
Aanbrengen hulpstuk controleput, PE
Aanbrengen hulpstuk verloop drain-drain, PVC
Aanbrengen hulpstuk verloop drain-riool, PVC
Aanbrengen hulpstuk, diverse, PVC
Aanvullen sleuf ten behoeve van horizontale drainage
Aanvullen sleuf, horizontale diepdrainage

24.01 Grondwerk t.b.v. leidingen en duikers
Ontgraven grond t.b.v. sleuf
Ontgraven grond t.b.v. sleuf
Ontgraven grond t.b.v. sleuf, zandzuigauto
Aanbrengen grondverbetering
Aanvullen sleuf, uitgekomen grond
Aanvullen sleuf, ophoogzand
Aanvullen sleuf, uitgekomen grond
Vervoeren grond

24.06 Voorzieningen t.b.v. ontgravingen leidingwerk
Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)

24.11 Sleufbedekking
Opnemen sleufbedekking, tegels
Opnemen sleufbedekking, straatstenen
Opnemen sleufbedekking, sierbestrating
Opnemen sleufbedekking, graszoden
Herstellen sleufbedekking, tegels
Herstellen sleufbedekking, straatstenen
Herstellen sleufbedekking, sierbestrating
Herstellen sleufbedekking, graszoden

24.21 Horizontale boringen
Sleuf- en sleufloze technieken, horizontale boringen, HDPE

25.11 Verwijderen riolering
Verwijderen betonbuis
Verwijderen asbestcementbuis, riolering
Verwijderen kunststofbuis, riolering
Verwijderen gietijzeren buis, riolering
Verwijderen stalen buis, riolering
Verwijderen keramische buis, riolering
Verwijderen kunststof inspectieput
Verwijderen put, metselwerk, beton
Verwijderen kolk
Verwijderen putrand met deksel
25.21 Buizen en hulpstukken van beton, riolering
Aanbrengen betonbuis eivormig profiel, mof-/spie-eind
Aanbrengen betonbuis rond profiel, infiltratiebuis
Aanbrengen betonbuis rond profiel, mof-/spie-eind
Aanbrengen vlakke voetbuis rond profiel, mof-/spie-eind
Aanbrengen taludbuis van beton
Lossen en uitrijden betonbuis
PVC-inlaat in gewapende of ongewapende betonbuis, meerprijs

25.22 Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering
Klasseaanduiding kunststof leidingsysteem
Aanbrengen PVC-buis, infiltratie
Aanbrengen PVC-buis, ultra-3, vrijverval
Aanbrengen PVC-buis, volwandig, drukriolering
Aanbrengen hulpstuk, PVC
Aanbrengen hulpstuk, PVC
Aanbrengen PE-buis
Aanbrengen elektrolasverbinding PE-buis
Aanbrengen hulpstuk, PE, T-stuk
Aanbrengen hulpstuk, PE, bochten
Aanbrengen hulpstuk, PE, eindkap
Aanbrengen PP-buis, vrijverval
Aanbrengen hulpstuk, PP
Aanbrengen GVK-buis

25.24 Buizen en hulpstukken van keramiek, riolering
Aanbrengen keramische buis
Aanbrengen hulpstuk, keramisch
Aanbrengen hulpstuk, keramisch, bocht
25.26 Putten en kolken, riolering
Maken aansluiting op rioolput
Maken put van geprefabriceerde betonelementen
Maken put, integrale afscheider
Maken put, separate afscheider
Aanbrengen put van kunststof
Aanbrengen kolk van beton/gietijzercombinatie
Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzercombinatie
Aansluiting PVC-put met GVK-bodem, meerprijs
Inlaat in put van geprefabriceerde betonelement, meerprijs
Stroomprofiel in put van geprefabriceerde betonelementen, meerprijs

25.27 Putafdekkingen, riolering
Aanbrengen putrand met deksel
Op hoogte brengen bestaande putafdekking

25.28 Speciale hulpstukken en voorzieningen, riolering
Aanbrengen klep
Aanbrengen schuif
Aanbrengen schildmuur van metselwerk
Leveren en aanbrengen infiltratiekratten
Verwijderen infiltratiekratten

25.61 Beproeven riolering
Beproeven vrijvervalrioolleidingen

25.71 Rioolinspectie
Maken video-opnamen van riool

25.75 Rioolreiniging
Rioolput reinigen, slibvanger
Reinigen kolken

25.81 Renovatie rioolleiding
Inbrengen buizen in bestaand riool
In situ aanbrengen PVC-spiraalwikkelbuis
Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode
Aanbrengen bekledingsplaten in toegankelijk riool
Inwendig aanbrengen voegafdichtingen met manchetten
Vullen ruimte tussen bestaande en nieuwe buis
Herstellen inlaat
Inbrengen put in bestaande put
Aanbrengen beschermlaag in put
Vullen ruimte tussen bestaande en nieuwe put
Op hoogte brengen leiding
Repareren gasleiding


Voorbeeld van zo’n kostentabel

Rioolput

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Bestel ‘Kostdat? Mijn… grondwerk en riolering’ snel voor slechts € 249,- per jaar

Bestel direct