hovenierswerk

Eenvoudig kosten berekenen voor hovenierswerk

Wil jij gemakkelijk online jouw totale kosten voor je klant in beeld hebben? Snel een calculatie maken. Tijd besparen.

In de serie ‘Kostdat?… vind je alles snel terug.

Bestel direct
Bekijk de hele serie

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor hoveniers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… hovenierswerk’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Kijk eens in onze database rond en bekijk alle beschikbare kostengegevens. En… maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Kijk hieronder welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
hovenierswerk

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… hovenierswerk’

22.01 Grond ontgraven
Ontgraven cunet, handmatig
Ontgraven cunet, machinaal, met hydraulische graafmachine

22.02 Grond vervoeren
Vervoeren grond met kruiwagen of schranklader

22.03 Grond verwerken
Verwerken teelaarde in aanvulling (m2), handmatig en machinaal
Verwerken teelaarde in aanvulling (m3), handmatig en machinaal
Verwerken zand en zandspecie in aanvulling (m2), handmatig
Verwerken zand en zandspecie in aanvulling (m2), machinaal
Verwerken zand en zandspecie in aanvulling (m3), handmatig
Verwerken zand en zandspecie in aanvulling (m3), machinaal
Leveren van grond

22.04 Grond scheiden, verdichten en profileren
Verdichten zand c.q. niet-samenhangende grond
Profileren van oppervlakken
Verdichten grondslag t.b.v inzaaien

22.11 Cultuurtechnisch grondwerk
Egaliseren van de grondslag t.b.v. inzaaien

22.21 Grondbewerkingen
Spitten van de grondslag in handkracht
Spitten van de grondslag met hydraulische graafmachine
Frezen van de toplaag
Cultivateren van de grondslag
Uitzetten details kleine tuin
Waterpassen kleine tuin

23.01 Horizontale drainage
Graven drainagesleuf, handmatig of machinaal
Aanbrengen drain, handmatig
Aanbrengen hulpstuk controleput, PVC
Aanbrengen hulpstuk doorsteekpunt, PVC
Aanbrengen hulpstuk klikmof, eindstuk, afsluitkap en kruisstuk, PVC
Aanbrengen hulpstuk verloop drain-drain, PVC
Aanbrengen hulpstuk verloop drain-riool, PVC
Aanvullen drainagesleuf met uitgekomen grond of te leveren zand

24.02 Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen
Ontgraven proefsleuf t.b.v. spitwerk
Ontgraven sleuf en aanvullen met uitkomende grond, machinaal
Ontgraven sleuf en aanvullen met uitkomende grond, handmatig

24.11 Sleufbedekking
Opnemen sleufbedekking van tegels
Opnemen sleufbedekking van straatstenen
Opnemen sleufbedekking van sierbestrating
Opnemen sleufbedekking van graszoden
Herstellen sleufbedekking van tegels
Herstellen sleufbedekking van straatstenen
Herstellen sleufbedekking van sierbestrating
Herstellen sleufbedekking van graszoden

25.22 Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering
Leveren en aanbrengen PVC-buis
Leveren en aanbrengen hulpstuk, PVC
Leveren en aanbrengen hulpstuk, PVC

25.26 Putten en kolken, riolering
Stellen put en kolk van beton-/gietijzercombinatie
Stellen put en kolk van kunststof-/gietijzercombinatie

26.31 Kabelwerkzaamheden (energiegrondkabels)
Aanbrengen grondkabel
Leveren en monteren waterdichte wandcontactdoos
Monteren of vervangen waterdichte schakelaars, opbouw

28.02 Buiten bedrijf stellen gasleiding
Leveren en aanbrengen verhardingslaag van steenmengsels

28.03 Algemeen
Leveren en aanbrengen ondergrondversteviging in cunet
Opbreken bestrating in handkracht
Opbreken betonbanden in handkracht

31.41 Materiaalprijzen
Leveren straatklinkers (oud) en straten onder de hamer
Leveren straatklinkers en straten onder de hamer
Leveren en leggen betonstraatstenen dikformaat
Leveren en leggen betonstraatstenen keiformaat, blok- en elleboogverband
Leveren en leggen betonstraatstenen keiformaat, halfsteensverband
Leveren en leggen betonstraatstenen keiformaat, keperverband
Leveren en leggen betonstraatstenen waalformaat
Halfverharding van grasbetontegels
Leggen staptegels, diverse formaten
Leveren en leggen betontegels, 300 x 300 mm
Leveren en leggen betontegels, diverse afmetingen
Halfverharding van gras- en grindplaten
Leveren en verwerken rubbertegels
Leveren en leggen kinderkoppen
Leveren en verwerken voegmortel
Voegmortel voor gemetselde muur

31.43 Materiaalprijzen
Leveren en aanbrengen straatklinkers in zandbed
Kantopsluiting van betonstraatstenen in zandbed
Leveren trottoirbanden en stellen in zandbed
Leveren trottoirbanden en stellen in zandbed (vervolg)
Leveren opsluitbanden en stellen in zandbed
Leveren inritbanden en stellen in zandbed
Aanbrengen lijngoten
Leveren molgoot en verwerken in beton
Kantopsluiting voor gazon en grindpaden
Leveren en aanbrengen speciebed ten behoeve van kantopsluitingen
Leveren stootbanden en stellen in bestaande verharding
Prefab kantoplossing voor gazon, border en bestrating
Toepassingstabel lijngoten
Herstraten straatklinkers (oud), onder de hamer
Herstraten straatklinkers, onder de hamer
Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, blok- en elleboogverband
Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband
Herstraten betonstraatstenen, keiformaat, keperverband
Herstraten betonstraatstenen, waal- en dikformaat
Herstraten betontegels
Pasmaken van bestratingsmateriaal, kleinschalig

42.11 Toepassen bekisting
Toepassen bekisting vloer

42.22 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten
Aanbrengen wapeningsnet, gepuntlast

42.31 Aanbrengen beton
Leveren en aanbrengen poer snelbeton

51.01 Opruimingswerk
Afvoeren ruw gras
Klepelen van ruw gras
Maaien ruw gras
Verzamelen ruw gras
Rooien bestaande boom en heester t.b.v. herplant
Vellen, korten en afvoeren boom
Rooien of frezen boomstobbe
Rooien bestaande kruidachtige beplanting t.b.v. herplant

51.11 Zaaien, water en watergangen
Leveren en verwerken boomschors, handmatig met kruiwagen
Leveren en verwerken organische bemesting, handmatig met kruiwagen

51.12 Zoden, water en watergangen
Inzaaien en afwerken gazon
Graszaad en groenbemesters

51.13 Beplantingswerk, water en watergangen
Leveren en leggen big slabs
Leveren en leggen rolzoden
Leveren en leggen stapelzoden

51.15 Onderhoud naast water en watergangen
Graven plantgat voor boom, handmatig
Graven plantgat voor boom, machinaal
Maken plantsleuf, handmatig
Leveren en aanbrengen boomkorf
Leveren en aanbrengen boommanchet tegen wildschade
Leveren en aanbrengen jute tegen verdroging
Planten boom in gemaakt plantgat
Planten spillen of veren
Planten bosplantsoen
Planten sierheester
Planten kruidachtige gewassen
Planten bol- en knolgewassen
Planten haag in gemaakte sleuf
Planten haagelement, kleinschalig
Leveren en verwerken boompaal en boomband, bij bevestiging aan 1 paal
Leveren en verwerken boompalen en boomband, bij bevestiging aan 2 palen
Leveren en verwerken boompalen en boomband, bij bevestiging aan 3 palen
Leveren en verwerken antimaaischadepaal
Inboeten boom
Inboeten spillen of veren
Inboeten bosplantsoen
Inboeten sierheester
Inboeten kruidachtige gewassen

51.21 Zaaien, gras en kruidachtigen
Spuiten graszode

61.01 Werkterrein
Toiletunit

61.02 Gebruik hulpmiddelen
Materiaalcontainer
Afvalcontainer bouw- en sloopafval
Afvalcontainer grond
Afvalcontainer hout
Afvalcontainer schoon puin
Afvalcontainer tuin- en plantsoenafval
Afvalcontainer tuinhout

61.03 Afrasteringen
Bouwhek

61.12 Ter beschikking stellen materieel
Graafmachine op luchtbanden, hydraulisch
Minigraafmachine
Vrachtauto
Wiellader
Tractor
Tractor met landbouwwerktuig
Compressor en toebehoren
Stroomaggregaat, diesel
Bronbemalingspomp
Vuilwaterpomp
Ter beschikking stellen klokpomp
Ter beschikking stellen pomptoebehoren
Tijdelijke plaatverharding
Motorjapanner
Puincontainer, huur en transport
Sleufgraver
Steenzaagmachine
Trilstamper
Verdeelkast, algemeen
Verlichting, algemeen
Zelfrijdende hoogwerker, kniktelescoop

63.90 Algemeen
Aanbrengen spijlenhekwerk, licht
Aanbrengen spijlenhekwerk, zwaar
Aanbrengen draadmat- of paneelhekwerk
Aanbrengen gaashekwerk met bovenbuis
Aanbrengen dubbele draaipoort, spijlen
Aanbrengen enkele draaipoort, spijlen
Aanbrengen schuifpoort, spijlen
Maken waterbron, PE
Materiaalkosten vlaggen en wimpels
Plaatsen vlaggenmast
Plaatsen zitbank
Buisdoorvoermogelijkheden
Leveren en leggen rubberfolie
Leveren en leggen vijverfolie, HDPE
Leveren en plaatsen prefab schuttingdelen
Leveren en plaatsen prefab vijver
Leveren en plaatsen prefab waterbron
Leveren en verwerken beschermdoek
Metselen binnenspouwblad, schoonwerk, verschillende uitvoeringen
Metselen buitenspouwblad, schoonwerk, verschillende uitvoeringen
Metselen fundering, kalkzandsteen, metselblokken
Metselen rollaag
Metselen van tuinmuur
Plaatsen van kleine loopbrug voor vijverpartij
Plaatsen van prefab schuttingdelen of klimplantschermen
Plaatsen van prieel
Plaatsen van schutting
Plaatsen van vlonder
Randafwerking vijver
Stellen metselprofielen


Voorbeeld van zo’n kostentabel

Groenvoorziening

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Bestel ‘Kostdat? Mijn… hovenierswerk’ snel voor slechts € 249,- per jaar

Bestel direct