Straatwerk

Eenvoudig kosten berekenen voor straatwerk

Wil jij gemakkelijk online jouw totale kosten voor je klant in beeld hebben? Snel een calculatie maken. Tijd besparen.

In de serie ‘Kostdat?… vind je alles snel terug.

Bestel direct
Bekijk de hele serie

Gemakkelijk tijd besparen

Het zijn drukke tijden. Zeker voor stratenmakers en aannemers. Dan is het handig als je tijd kunt besparen op het maken van je offertes.

Het kost je al snel een paar uur van je tijd. Vaak ook nog in de avonduren of in het weekend. Wil je daar vanaf? ‘Kostdat? Mijn… straatwerk’ biedt actuele, onafhankelijke en getoetste kostengegevens.

Kijk eens in onze database rond en bekijk alle beschikbare kostengegevens. En… maak een calculatie en offerte in een handomdraai. Kijk hieronder welke gegevens je kunt verwachten.

Grondwerk
Stratenmaken

Welke kostengegevens staan in ‘Kostdat? Mijn… straatwerk’

22.01 Grond ontgraven
Ontgraven grond uit cunet
Ontgraven grond uit sleuf/watergang/geul
Ontgraven grond uit ophoging

22.02 Grond vervoeren
Vervoeren grond

22.03 Grond verwerken
Verwerken grond in aanvulling
Verwerken grond in depot
Verwerken grond in grondlichaam
Verwerken grond in terreinophoging
Leveren grond

22.04 Grond scheiden, verdichten en profileren
Verdichten zand c.q. niet-samenhangende grond
Verdichten grond
Profileren van oppervlakken

24.01 Grondwerk t.b.v. leidingen en duikers
Ontgraven grond t.b.v. sleuf
Aanvullen sleuf, uitgekomen grond
Vervoeren grond

24.11 Sleufbedekking
Opnemen sleufbedekking, tegels
Opnemen sleufbedekking, straatstenen
Herstellen sleufbedekking, tegels
Herstellen sleufbedekking, straatstenen

25.11 Verwijderen riolering
Verwijderen betonbuis
Verwijderen kunststofbuis, riolering
Verwijderen kunststof inspectieput
Verwijderen put, metselwerk, beton
Verwijderen kolk
Verwijderen putrand met deksel

25.22 Buizen en hulpstukken van kunststof, riolering
Aanbrengen PVC-buis, infiltratie
Aanbrengen PVC-buis, ultra-3, vrijverval
Aanbrengen PVC-buis, volwandig, drukriolering
Aanbrengen hulpstuk, PVC
Aanbrengen hulpstuk, PVC
Aanbrengen PE-buis
Aanbrengen hulpstuk, PE, bochten

25.26 Putten en kolken, riolering
Maken aansluiting op rioolput
Aanbrengen kolk van beton/gietijzercombinatie
Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzercombinatie

25.27 Putafdekkingen, riolering
Aanbrengen putrand met deksel
Op hoogte brengen bestaande putafdekking

25.28 Speciale hulpstukken en voorzieningen, riolering
Leveren en aanbrengen infiltratiekratten
Verwijderen infiltratiekratten

26.31 Kabelwerkzaamheden (energiegrondkabels)
Aanbrengen grondkabel
Leveren en monteren waterdichte wandcontactdoos

32.01 Markeringen
Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf
Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch materiaal
Aanbrengen overige markering van wegenverf
Aanbrengen overige markering van thermoplastisch materiaal
Aanbrengen permanente markeringsnagels

32.13 Bebording
Aanbrengen verkeersbordpaal
Aanbrengen verkeersbord, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen

80.01 Voorbereidende werkzaamheden
Uitvullen ongebonden verhardingslaag

80.02 Aanbrengen wegfundering van steenmengsel
Aanbrengen ongebonden steenmengsel
Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag
Aanbrengen laag halfverharding

80.03 Aanbrengen van een gebonden wegfundering
Aanbrengen laag zandcement

80.04 Verwijderen funderingslaag
Verwijderen laag ongebonden steenmengsel

81.02 Frezen van asfaltverhardingen
Frezen asfalt ten behoeve van aansluiting

81.03 Opbreken asfaltverhardingen
Opbreken asfaltverharding

81.05 Zagen van verharding
Zagen verharding

82.10 Aanbrengen geprefabriceerde betonplaten
Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten
Afwateringselement voor geprefabriceerde betonplaat
Betonplaat, geprefabriceerd

82.71 Opbreken betonverhardingen
Opbreken ongewapende betonverharding
Opbreken gewapende betonverharding
Opnemen verharding van prefab betonplaten

83.01 Voorbereidende werkzaamheden
Afwerken zandbed, fijnprofileren
Afwerken zandbed, verdichten

83.11 Straatwerk
Aanbrengen straatlaag
Aanbrengen straatklinkers
Aanbrengen betonstraatstenen, KF blok- en elleboogverband
Aanbrengen betonstraatstenen, KF halfsteensverband
Aanbrengen betonstraatstenen, KF keperverband
Aanbrengen betonstraatstenen, KF keperverband, vlijen
Aanbrengen betonstraatstenen, machinaal met klem
Aanbrengen betonstraatstenen, machinaal met vacuümklem
Aanbrengen betonstraatstenen, verbandsteen
Aanbrengen betonstraatstenen, verbandsteen, machinaal
Aanbrengen betonstraatstenen, DF
Aanbrengen betonstraatstenen, WF
Aanbrengen betontegels, diverse formaten
Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm
Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm, machinaal
Aanbrengen grasbetontegel
Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating
Aanbrengen dwarsmarkering in asfaltverharding

83.13 Kantopsluitingen en goten
Aanbrengen kantopsluiting van straatklinkers
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen
Aanbrengen molgoot
Aanbrengen plakbanden van beton
Aanbrengen trottoirbanden van beton
Aanbrengen opsluitband van beton
Aanbrengen inritbanden van beton
Aanbrengen goot van betonelementen
Aanbrengen lijngoten
Aanbrengen speciebed ten behoeve van kantopsluiting
Aanbrengen stootband, bermblok

83.14 Herstraten
Herstraten straatklinkers
Herstraten betonstraatstenen, KF
Herstraten betonstraatstenen, verbandsteen
Herstraten betontegels
Herstraten molgoot
Opnieuw stellen trottoirbanden van beton
Opnieuw stellen opsluitbanden van beton
Herstraten sierbestrating

83.15 Bijkomende werkzaamheden straatwerk
Pasmaken van bestratingsmateriaal
Pasmaken van betonbanden
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond
Vervoeren bestratingsmateriaal

83.16 Leveren bestratingsmateriaal
Leveren zand
Leveren straatklinker
Leveren betonstraatstenen
Leveren betontegel, diverse formaten
Leveren betontegel, 300 x 300 mm
Leveren trottoirband, recht, van beton
Leveren gebogen trottoirband van beton
Leveren hulpstuk – trottoirband van beton
Leveren opsluitband, recht, van beton
Leveren opsluitband, gebogen, van beton
Leveren inritbanden van beton
Opnieuw stellen gootelementen van beton
83.17 Opbreken bestrating
Opbreken bestrating
Opbreken straatklinkers
Opbreken betonstraatstenen
Opbreken betontegels
Opbreken molgoot
Opbreken betonbanden
Opbreken betonbanden, machinaal

83.22 Aanbrengen elementenverharding van natuursteen
Leveren en leggen kinderkoppen
Leveren en verwerken voegmortel


Voorbeeld van zo’n kostentabel

Straatwerk tabel

Interesse?

Wil jij ook tijd besparen?

Bestel ‘Kostdat? Mijn… straatwerk’ snel voor slechts € 249,- per jaar

Bestel direct